Marcin Gutowski

  • Watykańska fabryka biskupów. Kościół i tajni współpracownicy bezpieki

    Watykańska fabryka biskupów. Kościół i tajni współpracownicy bezpieki

    Biskupi są kluczowym elementem kościelnego aparatu władzy. Żeby aparat działał sprawnie, kandydaci muszą być lojalni. Episkopat Polski konsultował swoje propozycje z władzami PRL. Wpływ służb specjalnych na politykę personalną w Kościele był ogromny - pisze Marcin Gutowski w książce "Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II"*.

    Marcin Gutowski